zasada otwarte/zamkniete

Zasada otwarte/zamknięte

“Klasy powinny być otwarte na rozszerzanie, ale zamknięte na modyfikacje.” Zasada OCP daje wskazówkę jak tworzyć klasy. Podczas ich tworzenia, trzeba zapewnić im możliwość rozszerzenia w przyszłości. Wprowadzanie zmian do istniejącej klasy jest zawsze ryzykowne, nie wiemy …