SOLID – programowanie obiektowe

solid

O programowaniu obiektowym możemy mówić, gdy zostanie spełnione pięć praktycznych zaleceń (skrót SOLID), które zaproponował Robert Martin, programista i autor wielu książek np.: Czysty kod, Agile.Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania. Stosowanie tych zasad ma na celu projektowanie elastycznych rozwiązań, ułatwienie znajdowania błędów w kodzie oraz jego refaktoryzację w przyszłości.

SSingle responsibility principle (SRP)
Zasada jednej odpowiedzialności
OOpen/closed principle (OCP)
Zasada otwarte/zamknięte
LLiskov substitution principle (LSP)
Zasada podstawienia Liskov
IInterface segregation principle (ISP)
Zasada segregacji interfejsów
DDependency inversion principle (DIP)
Zasada odwrócenia zależności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.